Porady webmasterskie
Przekierowanie

Jak spowodować odświeżanie się strony w określonych odstępach czasu? Np. wstawiając do sekcji head następijący metatag:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x">
gdzie "X" jest liczbą sekund po upływie których nastąpi odświeżenie strony

W bardzo podobny sposób możemy spowodować aby po upływie określonego czasu przeniosło nas na inną określoną przez nas stronę:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x" URL=http://webmark.shost.pl">

Autor: zama

drukuj