Porady
Prosty rotator bannerów

Poniższy kod wklej w miejscu gdzie mają być wyświetlane bannery

<SCRIPT Language="JavaScript"> banner = new Array(); banner[0] = "<a href=\"strona1\"><img src=\"banner1.jpg\" border=\"0\"></a>"; banner[1] = "<a href=\"strona2\"><img src=\"banner2.jpg\" border=\"0\"></a>"; banner[2] = "<a href=\"strona3\"><img src=\"banner3.jpg\" border=\"0\"></a>"; banner[3] = "<a href=\"strona4\"><img src=\"banner4.jpg\" border=\"0\"></a>"; zmiana = Math.floor(Math.random() * banner.length); document.write(banner[zmiana]); </SCRIPT>

Aby dodać kolejny baner wstaw po prostu nową tablicę pamiętając aby każda miała inny numer.


Autor: webmark


drukuj