Porady
Sposób wpisywania do input

Poniższe porady możesz zastosować pisząc, projektując np. formularz.
Przykład pola z zamaskowanym i o ograniczonej liczbie znaków tekstem


Przykładowy kod:
<input type="password" name="nazwa_pola" size="20" value="10 słów" maxlength="10">
type="password" - atrybut powoduje ukrycie tekstu pod gwiazdkami
maxlength="10" - atrybut ogranicza wpisywany tekst do 10 znaków


Autor: webmark


drukuj