Porady
Brak scrollbara w textarea

Czasami zapis w polu textarea jest na tyle krótki, że nie musi zawierać ono paska przewijania
Przykład:

Można temu zapobiec stosując poniższy kod:
<textarea style="overflow:hidden"></textarea>
style="overflow:hidden" - ukrycie scrollbara polu textarea.
style="overflow:auto" - suwak pokazuje sie w zależności od potrzeby.
<textarea style="overflow:auto"></textarea>


Autor: webmark


drukuj