Porady
Podświetlana komórka tabeli

Podświetlana komórka tabeli - po najechaniu kursorem.
Pewnie zauważyłeś, że najeżdżając na menu na niektórych stronach, każda komórka tabeli "podświetla" się np. jaśniejszym kolorem. Tak prawdę mówiąc - to tylko wygląda jak podświetlenie. W rzeczywistości jest to zmiana koloru na inny. Jest to do osiągnięcia za pomocą styli. Oto kod jaki należy wstawić:
<td onMouseOver="this.style.background='orange'" onMouseOut="this.style.background='yellow'" width="100%" bgcolor="yellow">:: <a href="http://www.zone-of-silence.glt.pl"> twój link</a></td>
aby uzyskać taki efekt:
:: twój link

onMouseOver - czyli jaki ma być kolor tla komórki po najechaniu na niego kursorem
onMouseOut - czyli jaki ma być kolor tła komórki po zjechaniu z niego kursorem
bgcolor - czyli początkowy kolor tła komórki.


Autor:
Piotr Lamk ( lamek@tenbit.pl )
www.web-sign.tk
www.deesign.tk


drukuj