LOGO LUB NAZWA STRONY
 
 
 
Strona Główna
Pierwszy Link
Drugi Link
Kolejny
To Już Piąty
Następny
I tak Dalej
WebMark
belka powyżej: 28 px x 760 px
lewa ramka - menu : 160 px,
srodkowa ramka - 500 px,
prawa ramka - buttony - 100px
kodowanie: charset=iso-8859-2
grafika: format jpg; 38,8 KB

Jeżeli wykorzystasz ten szablon do zbudowania swojej strony www, pozostaw na niej mój button...

stopka