Fader Text 1.3
Ciekawy efekt zanikania tekstu. Przypomina tekst ze stron wykonanych we flash'u.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Zoom
Skrypt umożliwia przybliżanie lub oddalanie (powiększanie/zmniejszanie) obrazów na stronie. Bardzo ciekawy efekt.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Animowany Textarea
Efekt animacji tekstu w polu textarea czyli w takim jak poniżej.

Sekcja BODY:
') if (stopbutton == "yes") { document.writeln('
'); } document.writeln('') var l=text.length; var ll=message.length; var lb=new array(l) var lr=new array(spc*2+1) var lg=new array(ll) var lk=new array(ll) lb[0]=text;lb[l]=text;lr[0]=message;lg[0]=message; for (j=1;j=spc+1;i--) { lr[i]=" "+lr[i+1] } var ll=message.length; for (j=1;j=0;i--) { lg[j]=lg[j-1].charAt(i)+lg[j]; } } lk[ll]=message; for (j=ll-1;j>=0;j--) { lk[j]=lk[j+1].substring(1, l); } var lge=""; var lbe=""; var rle=""; for (i=0;ill) { j=0; i=i-2; } if(i==0&&j==0) { c++; j=1; } if(j!=0) { document.F.display.value=lg[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value; i++; } if(j==0) { document.F.display.value=lg[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value; i--; } if(c<=times) { setTimeout("lgf()",speedisplay); } else { document.F.display.value=lge; i=0; j=0; c=0; t(); } } } function t() { if(stop==false) { if(i>l) {i=1}; document.F.display.value=lb[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value; i++; j++; if(j<=l*times) { setTimeout("t()",speedisplay)}else{document.F.display.value=lbe; i=0; j=0; rl(); } } } function rl() { if (stop==false) { if(i>=spc*2) {i=0}; document.F.display.value=lr[i]+unescape('%0D%0A')+document.F.display.value; i++; j++; if(jspc||rows>ll) { alert("ERROR!\nrows can NOT be more that spaces or message length!!!!") } if (spc+ll>cols) { alert("ERROR!\ncols(coloums) can NOT be less that the message length + spacing length") } if (rows<=spc&&rows<=ll&&spc+ll<=cols) { lgf(); } // End -->Animator bannera
Skrypt powoduje "pływanie" bannera między bokami okna strony

Sekcja BODY:


Detektor systemowy
Skrypt pokazuje rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu oraz IP osoby, która otwiera stronę ze skryptem.

Sekcja BODY:


Alpha grafiki
Skrypt powoduje ciekawy efekt "rozjaśniania się" grafiki po najechaniu na nią kursorem myszy.

Sekcja BODY:


Imieniny
Skrypt wyświetla na stronie imieniny w kolejnym dniu.

Sekcja BODY:


Zaawansowane informacje
Zaawansowane informacje o systemie. Podobny lecz bardziej szczegółowe niż skrypt zamieszczony powyżej.

Sekcja BODY:


Przeglądarka grafiki
Pomiędzy grafikami przemieszczasz sie za pomocą dwóch buttonów.

Sekcja BODY:


Odtwarzacz multimedialny
Skrypt powoduje odtworzenie plików multimedialnych na stronie. Skrypt z sekcji Data.ini wklej do notatnika i zapisz jako data.ini a następnie umieść go w folderze ze stroną.

Data.ini:

Sekcja BODY:


Muzyka na żądanie
Możliwość włączania i wyłączania muzyki na stronie.Dostosuj ścieżkę dostępu do pliku muzycznego.

Sekcja BODY:


Licznik odwiedzin
Skrypt liczy na stronie ilość odwiedzin na stronie danego uzytkownika wyświetlając komunikat o treści np. Odwiedzasz mnie już xx razy.

Sekcja BODY:


Rozbłysk strony
Skrypt bardzo ładnie otwiera stronę. Możliwa konfiguracja: zmiana koloru, szybkości zaniku.

Sekcja BODY:


Link z komunikatem
Link z komunikatem w okienku. Możliwa konfiguracja skryptu i dostosowanie do własnych potrzeb.

Sekcja BODY:


Link z komunikatem 2
Jeszcze jeden skrypt pomocny w "opisaniu" linków.

Sekcja BODY:


Lustrzane odbicie
Lustrzane (lub w wodzie) odbicie obrazka.

Sekcja BODY:


Zaawansowany licznik
Skrypt liczy odsłony strony przez danego użytkownika i wita go odpowiednim komunikatem.

Sekcja BODY:


Mały zegarek
Jak widać - mały zegarek na stronę.

Sekcja BODY:


Pokaż źródło dokumentu
Skrypt pokazuje źródło dokumentu.

Sekcja BODY:


Przewijane linki
Przewijane poziomo linki. Zmień strzałki na odpowiednie i dostosuj skrypt do własnych potrzeb.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY: