Poniżej prezentuję skrypty ograniczające dostęp do strony osobom nieupoważnionych. Osoby, które chcą z nich skorzystać pragnę poinformować, że wykorzystując java script trudno jest zabezpieczyć stronę w 100 procentach a praktycznie jest to niemożliwe...cóż... java script jest wykonywany po stronie użytkownika a nie na serwerze. Wydaje się jednak, że odpowiednio modyfikują skrypty, szyfrując ich treść, umieszczając kod js w zewnętrznym pliku możemy większości użytkowników uniemożliwić dostęp do stron chronionych a przynajmniej spowodować aby im się nie chciało tam dostać ;)
Blokada ppm z formularzem
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na stronie ukazuje się okienko komunikatu oraz dowolny formularz pocztowy.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Logowanie Gatekeep
Hasło, które jest zarazem nazwą strony (bez jej rozszerzenia) wpisujesz w okienku pop-up.

Sekcja BODY:

Kod HTML strony gatekeep.html, z której następuje logowanie:


Hasło z klawiatury
Na stronie nie znajdziesz żadnego formularza logowania. Hasło wpisujesz bezpośrednio z klawiatury.

Sekcja HEAD:


Koder - generator
Prawdziwy kombajn do generowania haseł i kodu chroniącego strony. Dokładnie przeczytaj opis działania skryptu.

Sekcja BODY:


Logowanie z apletem
W tym przykładzie do logowania został wykorzystany aplet, który możesz umieścić na stronie. Plik tekstowy, w którym ustalasz nazwę użytkownika, hasło i stronę, na którą zostanie przeniesiony po poprawnym logowaniu oraz plik pass1.class możesz pobrać tutaj

Sekcja BODY:


Logowanie z okienkiem monitu.
Logowanie z okienkiem monitu, który pojawi się zadeklarowaną przez nas ilość razy.

Sekcja BODY:


Logowanie z przekierowaniem
Skrypt przeniesie prawidłowo zalogowanego użytkownika na chronionę stronę zaś w przypadku podania nieprawidłowych danych przenosi na inną, wcześniej ustaloną.

Sekcja BODY:


Multilogowanie
Skrypt umożliwia ustalenie dowolnej ilości nazw użytkowników, haseł i stron chronionych.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Multilogowanie 2
Podobnie jak poprzedni skrypt obsługuje dowolną ilość haseł i nazw użytkowników ale tylko jedną stronę chronioną.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Nazwa strony hasłem
W okienku formularza wpisujesz nazwę strony chronionej, która jest jednocześnie hasłem.

Sekcja BODY:


Blokada ppm z okienkiem monitu
Jak nazwa wskazuje po kliknięciu ppm na stronie ukazują się zarówno okna monitu jak i okna komunikatów - ich treść zależy tylko od Twojej wyobraźni.

Sekcja HEAD:


Niebezpieczne logowanie
Wyjątkowo nieprzyjemne zabezpieczenie strony. Po trzykrotnym podaniu niewłaściwego hasła lub nie podawania go w ogóle zostanie otwartych kilkadziesiąt zdefiniowanych przez właściciela witryny stron internetowych (w niniejszym przykładzie Yahoo) co może spowodować zawieszenie systemu. Oczywiście można zdefiniować ile razy ma pokazywać się monit z poleceniem wpisania hasła a także adres strony, która otwiera się "za karę".
Działanie sprawdzasz na własne ryzyko :)

Sekcja BODY:


Proste logowanie
Jeden z prostszych skryptów logujących na chronioną stronę.

Sekcja BODY:


Nazwa strony hasłem
Podobnie jak w już prezentowanym skrypcie, nazwa strony jest zarazem hasłem.

Sekcja BODY:


Szyfrownik kodu - generator
Użyj jeżeli chcesz zaszyfrować kod html do postaci, z której praktycznie niewiele można odczytać. Kod html generatora, który należy wstawić w sekcji BODY strony możesz pobrać tutaj

Ukryj link w pasku stanu
Skrypt ukrywa wyświetlaną w pasku stanu przeglądarki treść ze ścieżką strony czy też pliku.

Sekcja HEAD:Warunki wejścia na stronę
Skrypt daje możliwość zapoznania potencjalnego użytkownika np. z regulaminem strony i umożliwia wejście na stronę chronioną dopiero po jego zaakceptowaniu.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Koder 2
Skrypt - generator szyfruje oryginalną treść do nic nie mówiącego ciągu znaków. Treść taką może odczytać tylko posiadający taki sam generator ;)))

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Kody liczbowe ASCII
Skrypt pokazuje kody liczbowe poszczególnych znaków ASCII i wyświetla je w oknie komunikatu. Każda litera, znak, cyfra ma swój odpowiednik w postaci kodu liczbowego w systemie dziesiętnym.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Cryptic Scroller
A na koniec bajer. Po najechaniu na link skrypt generuje ciąg zmieniających się cyfr w pasku stanu.

Sekcja HEAD:

Sekcja BODY:


Góra