Java
Generator tła i tekstu w polu textarea. Z doświadczrnia wiem, że generowany kod można wykorzystać również np. w polu input.

Kolory
elementów

Zdarzenia

onLoad

onMouseOver

onMouseOut
Tekst:
Tło:
Suwak:
Krok 1: Wklej ten kod pomiędzy tagi <head></head> w swoim dokumencie html.
Użyj control-C aby skopiować tekst.
Krok 2: Wklej kod do tagu TEXTAREA , który ma być podświetlany.

Przykład: <textarea name="textarea1" rows="3" cols="50" class="onLoad" onMouseOver="this.className='onMouseOver'" onMouseOut="this.className='onMouseOut'">

Użyj control-C aby skopiować tekst.