Java
Write the text of the buttonJust copy and paste this script where you want the button to appear:

Po zastosowaniu również stylów możemy uzyskać np. taki efekt