DocWriter
 DocWriter
Użyj tego generatora aby skonwertować kod html do kodu JavaScript ( document.write ).
Źródło html (tutaj wklej kod html)
-=KONWERTUJ=-
JavaScript (skopiuj kod z okna poniżej)
Przykładowe zastosowanie.
Tworzysz menu na stronę i zamierzasz je umieścić na np. kilkudziesięciu stronach swojego serwisu. Co zrobisz jednak jeżeli zechcesz je zmodyfikować? Ręcznie wklepywać do każdej ze stron poprawki? Po to właśnie jest ten generator abyś nie musiał tego robić. Przykładowy kod menu konwertujesz w powyższym generatorze, kopiujesz do notatnika i zapisujesz jako np. menu.js pamiętając o usunięciu z kodu (na początku) <script language="javascript"> i (na końcu kodu) </script>. Na stronach w m-cu gdzie ma pojawić się menu wpisujesz odwołanie do skryptu czyli <script language="javascript" src="menu.js"></script>. Teraz jeżeli zechcesz zmodyfikować menu wystarczy jak zmodyfikujesz plik menu.js a zmiany będą dotyczyły wszystkich stron. Prościej chyba juz nie można :)