Promocja w??asnej osoby

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

Masz Internet ju?? od paru lat. Lecz ma??o os??b zna Ciebie i twoj? stron? w Internecie? Mo??e najwy??szy czas zrobi? co?? z tym? Fajnie by??oby gdyby?? pokaza?? si? na na jakim?? znanym chacie, forum dyskusyjnym etc. a osoby tam przebywaj?ce zna??y by Ci? ju??? Tak… to by??oby bardzo mi??e. Ale na co?? takiego trzeba sobie zapracowa?. I to wcale nie ci???ko! Opisze teraz troszk? zasad, kt??re mo??na przestrzega? aby twoja dzia??alno??? w Internecie by??a zauwa??ona i doceniona!

Zastan??w si? - co chcesz robi?!
Tak, to prawda. Na pewno nikt nie zwr??ci na Ciebie uwagi wtedy, kiedy b?dziesz udawa?? ??e na czym?? si? znasz. Zaczynaj?c swoj? przygod? w Internecie, zastan??w si? dobrze - co chcesz pokaza?, da? od siebie internautom. Kieruj si? jedn? zasad? - je??li na czym?? si? nie znasz, daruj sobie pisanie o tym. A je??li naprawd? dany temat Ci? interesuje i masz co?? na ten temat do powiedzenia - napisz o tym.

Jak zacz???
Zwiedzaj?c wiele stron internetowych, widzisz wsz?dzie zapewne wiele ciekawych, interesuj?cych Ci? artyku????w. Ale pami?taj - nie znaczy to wcale ??e Ty nie masz ju?? o czym pisa?. Staraj si?, pisz?c swoje artyku??y czy te?? porady - trzyma? si? swojego w??asnego, wyrobionego przez siebie i niepowtarzalnego stylu. Nigdy nie kopiuj! Je??li masz zamiar po prostu artyku?? innego autora podpisa? swoim nazwiskiem - daruj to sobie! Jak ty by?? si? czu??, gdyby?? pewnego razu b?d?c w Internecie, natrafi?? na tak? stron? na kt??rej by??yby wszystkie efekty twojej, cz?sto wielogodzinnej, sumiennej pracy - po prostu ukradzione i podpisane swoim nazwiskiem?? Zapewniam, ??e nie by??oby Ci wtedy do ??miechu. Dlatego nigdy nie plagiatuj i nie kopiuj.
B?d?? w miar? na bie???co z wiadomo??ciami ze ??wiata www. Zawsze warto wiedzie?, jaka moda panuje akurat w danej dziedzinie. Aby napisa? dobry artyku??, najpierw musisz zobaczy? co inni pisz? na ten temat, por??wnaj swoje zdanie na dany temat z zdaniem autor??w danych tekst??w dotycz?cych konkretnego zagadnienia. I wtedy napisz artyku?? tak jak to czujesz. Nie udawaj - dobry czytelnik od razu to wyczuje - i stracisz zaufanie. A nikt nie b?dzie chcia?? czyta? artyku????w.

Wypromuj siebie!
Napisz par? interesuj?cych artyku????w. Je??li masz w swoim zanadrzu do??? du??? ich ilo???, warto by by??o pokaza? je wi?kszej "widowni". Pomy??l nad swoj? w??asn? stron? internetow?. Je??li ju?? tak? posiadasz - wzboga? j? o napisane przez Ciebie teksty.

Wy??lij listy z propozycj? umieszczenia w danym, du??ym serwisie Twoich prac. W 90% autorzy takich stron przyjm? twoj? ofert? i w zamian (opr??cz reklamy w formie podpisu pod artyku??em) dodatkowo otrzymasz wynagrodzenie w postaci darmowej, graficznej reklamy twojej strony internetowej. Warto sobie zastrzec, ??e w przypadku nie wywi?zania si? z danej umowy, masz prawo do natychmiastowego usuni?cia danego materia??u twojego autorstwa - na twoj? wyra??n? zgod?. Niestety taka jest prawda, ??e jest du??o 's?p??w" czyhaj?cych tylko na to ??eby otrzyma? co?? ale nie da? nic w zamian, a p????niej cieszy? si? i podawa? ??e ma si? "nn" artyku????w na stronie.

Szanuj innych!
Szanuj zdanie Internaut??w. Kto?? kiedy?? powiedzia?? "s? gusta i gu??ciki" - ??wi?ta racja. Udzielaj?c si? na forum, rozmawiaj?c na czacie - szanuj innych ludzi. Bierz pod uwag?, to ??e nie ka??dy musi zgadza? si? z tob? w danej sprawie. Nigdy nie lekcewa?? meili z pro??bami kt??re do Ciebie przychodz?. Wiem jest ci???ko je??li podczas odbioru wiadomo??ci do twojej skrzynki trafia 40 wiadomo??ci o tre??ci " cze??? stary! zr??b dla mnie to i to - tyle ze za nic ok? bo g??upio wygl?da jak pod artyku??em jest twoje imi? i nazwisko, a ja chcia??bym ??eby to by??o moje" - wiem a?? samo si? prosi ??eby takiego meila w najlepszym wypadku anulowa?. Ale wystarczy przygotowa? sobie jeden tekst i zawsze odpisa?. Pami?taj, ??e spo??r??d tych 40 meili mo??e by? jeden kt??ry w jakim?? stopniu Ci? doceni - a to powiem Ci szczerze - jest najlepsz? zap??ata za w??o??ony w co?? trud. Ostatnio ucieszy??a mnie wiadomo??? w ksi?dze go??ci - "cze??? fajna stronka - sporo si? z niej nauczy??em" I w??a??nie po to to robisz! ??eby inni mogli z tego czerpa? jakie?? korzy??ci!
No to mo??e na tyle tym razem:) Pami?taj, pokazuj?c si? w ten spos??b w Internecie zyskasz mn??stwo znajomych, a tak??e os??b kt??re b?d? Ci w jaki?? spos??b wdzi?czne. A tak??e b?d? mia??y do Ciebie zaufanie - a chyba na tym najbardziej Ci zale??y?

W razie jakichkolwiek pyta?? - pisz na m??j e-mail. Pozdrawiam i ??ycz? sukces??w

autor: Piotr Lamk ( lamek@tenbit.pl )
www.web-sign.tk
www.deesign.tk
wszelkie prawa zastrze??one!


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP