Sposoby promocji w Internecie

Index » Kategoria: Tutoriale » Tagi: .

Na temat promocji w Internecie, napisano ju?? bardzo wiele. Nawet i ja pisa??em ju?? o tym w moich artyku??ach (www.z-silence.tk) Ale chcia??bym tym razem, tak jakby na pro??b? Internaut??w, kt??rzy pisz? do mnie meile z pytaniami, przedstawi? sposoby darmowych i do??? skutecznych metod na promocje siebie, czy te?? swojej strony www - w Internecie.

Poni??ej przedstawi? sposoby na reklam? w??asnych stron internetowych - sposoby do??? proste, ale czasoch??onne. Lecz my??l? ??e warto je wykorzysta?, gdy?? przynosz? ciekawe zyski.

Boxy reklamowe, wygryzanka, wyjadanka, shoutboxy

Ostatnio przegl?daj?c strony internetowe, mo??na bardzo cz?sto natrafi? na r????ne w/w rzeczy na stronach prywatnych, jak i czasami komercyjnych. Shoutboxy - s? to tak jakby "mini czaty" umieszczane na stronach internetowych, w celu szybkiej komunikacji ludzi odwiedzaj?cych z innymi odwiedzaj?cymi a tak??e z administratorem i za??og? strony. Dlaczego by ich nie wykorzysta? do reklamy? S? to dobre miejsca na pozostawienie ??ladu o swojej stronie www czy osobie. Ale pami?tajmy! (tu znowu chcia??bym odes??a? Was do ostatnich akapit??w tekstu o promocji osoby pod adresem: www.z-silence.tk/index.php?strona=3&go=200 ) Reklamujmy si? kulturalnie! Nic bardziej denerwuj?cego jak i dra??ni?cego, jak 10 nast?puj?cych po sobie wiadomo??ci o tre??ci

wejd?? na moj? stron? xxxxxx

Takie Wasze zachowanie mo??na podpi?? ju?? pod SPAM, a spamowanie w Polsce jest karane. Dlatego serdecznie odradzam takich dzia??a??. Aby "poprawnie" zareklamowa? si? w shoutboxie, wejd??my w rozmow? z obecnymi ju?? tam u??ytkownikami serwisu, wymienimy si? spostrze??eniami, a przy tym mo??emy napomnie?, ??e w??a??nie Twoja strona jest godna polecenia. Zapraszaj na ni?! Ale powtarzam: nie natarczywie.

Nie wpisuj tak??e samej wiadomo??ci zapraszam na moja stron? www.xxx.xxx - poka??cie mi Internaut? kt??ry reaguje na tak? form? reklamy?

No w??a??nie - nikt. (s? wyj?tki, powtarzam wyj?tki - czasami do obejrzenia strony mo??e zach?ci? nietypowy adres, ale to zdarza si? bardzo rzadko) Teraz dla odmiany sp??jrzcie na tak? wiadomo??? w shoutboxie (wiadomo??? spreparowana na potrzeby artyku??u)

Tak, my??l? ??e to interesuj?ce, ja r??wnie?? w tej sprawie mam podobne zdanie do Ciebie drogi -x-x-x, nawet opisa??em to na swojej stronie http:://www….

Czy to nie brzmi zdecydowanie lepiej? I je??li osoba, kt??ra interesuje si? tym, co mo??e znale??? na Twojej stronie www, przeczyta tak? wiadomo???, to jest du??e prawdopodobie??stwo, ??e strona zareklamowana w ten spos??b zostanie przez takiego osobnika odwiedzona.

Innym sposobem na reklam?, s? wygryzanka - czyli formularze na stronie, kt??re dynamicznie dodaj? reklam? twojej strony w danej witrynie internetowej. Reklama tak dodana, jest widoczna na stronie dop??ty, dop??ki inna osoba nie wpisze w formularzu w??asnych, reklamowych tre??ci. Jest to bardzo dobre miejsce na zareklamowanie strony internetowej - wg. mnie jest to jedna z najlepszych form darmowej reklamy na stronie internetowej.

Opisane wy??ej sposoby, mog? by? r??wnie?? zastosowane "od kuchni". Jak to? Ju?? m??wi? ( a raczej pisze;) ). Ot???? umieszczaj?c takie elementy na Waszej stronie internetowej, spowodujecie wi?kszy ruch na stronie - je??li twoja strona b?dzie do??? cz?sto odwiedzana, a osoba przy okazji przegl?dania twojej strony internetowej, b?dzie mia??a mo??liwo??? darmowej reklamy w??asnej strony - powr??ci na ni?, nawet w samym celu ponownego zareklamowania swoje strony. Wtedy tylko "wystarczy" zach?ci? tak? osob? do ponownego przegl?dni?cia Waszej strony (a zach?ci? mo??na np. cz?stymi i ciekawymi aktualno??ciami stron)
Czyli ko??o si? zamyka.

Ksi?gi Go??ci, Forum, E-mail, Czat it.

Tak, poprzez wpisy w ksi?dze go??ci, swoich postach na forach dyskusyjnych, w stopkach e-maili wys??anych do znajomych, podczas rozm??w na czatach - mo??emy r??wnie?? doskonale promowa? swoj? osob? lub stron? internetow?. Tylko zasada jest ta sama - r??bmy to z zachowaniem zdrowego rozs?dku i nie ??ammy prawa! (czyt. nie spamujmy) Pami?tajmy o kulturze oraz grzeczno??ci, zapomnijmy natomiast o natarczywo??ci oraz wulgarno??ci.

Ponadto dodaj?c w??asne wpisy w ksi?gach go??ci oraz na forach dyskusyjnych - nasze strony zdobywaj? wy??sze miejsca w rankingu wyszukiwarek -ale o tym w innym artykule.

Katalogi Stron Internetowych, Linkownie, Wymiany Link??w

Korzystajmy z darmowych katalog??w stron, kt??re udost?pnia coraz wi?ksza liczba serwis??w internetowych. Du??o os??b szuka informacji na dany temat - korzystaj?c z nich. Dlatego opracujmy sobie dobry tekst reklamowy, i dodawajmy go do katalog??w. Je??li b?dzie w porz?dku - administratorzy katalogu dodadz? go do bazy.

Bannery, buttony itd.

Wymieniajmy si? bannerami, buttonami i r????nego rodzaju grafikami reklamowymi z innymi stronami, najlepiej o zbli??onej tematyce. Tylko b?d??my roztropni, umieszczaj?c reklamy na w??asnych stronach - nie przesadzajmy z ilo??ci?. Tak samo oferuj?c w??asne grafiki - nie zapomnijmy o ich odpowiednim formacie zapisu, a tak??e o optymalizacji.

My??l?, ??e uda??o mi si? przybli??y? wam kilka sposob??w na zareklamowanie si? w sieci. Przynajmniej takie jest zadanie tego artyku??u - ty zr??b z informacjami w nim zawartymi co chcesz. Mam jednak skromn? nadziej?, i?? Ci kt??rzy do tej pory pozostawiali po sobie reklamy chamskie i nachalne - zrozumiej? ??e w ten spos??b nie zyskaj? zbytniego poparcia i wzrostu popularno??ci ich strony.

Je??li Ty znasz jakie?? inne, ciekawe, darmowe i przede wszystkim sprawdzone formy na reklamowanie swojej strony internetowej w sieci - zach?cam by?? napisa?? do mnie. Mo??emy wymieni? si? do??wiadczeniami. Zapraszam r??wnie?? do kontaktu wszystkie osoby, kt??re maj? jakie?? sugestie oraz uwagi do artyku??u.

Na koniec podaje przydatne adresy www:

www.70.pl - wygryzanka oraz shoutboxy a tak??e inne komponenty dla Twojej strony. Bez PHP i SQL.
www.cneb.pl - strona Piotra Majewskiego
www.dva.pl - tania i skuteczna reklama tekstowa
www.allegro.pl - aukcje na kt??rych mo??esz kupi? za grosze dobr? reklam?

autor: Piotr Lamk ( lamek@tenbit.pl )
www.web-sign.tk
www.deesign.tk
wszelkie prawa zastrze??one!


* * *

 • Napisał: Busz — 20/08/2008 @ 03:05

  Zapraszam na stronk? po??wi?con? klanu M.T w cs 1.6

 • Napisał: MG — 22/12/2008 @ 15:43

  Zapraszam na stron? z najlepszymi ebookami i audiobookami.

 • Napisał: Wanderer7 — 14/04/2010 @ 10:21

  Zapraszam na stronk? o aplikacji kom??rkowej Mobiks - znajdziecie tam wszystko o niej, ??acznie z mo??liwo??ci? pobrania i korzystania darmowego..

 • Napisał: domel1971 — 10/08/2010 @ 13:51

  zapraszam na moj? stronk? Zachodniopomorskiego Boksu

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP