Optymalizacja grafiki

Index » Kategoria: T... » Tagi: , .

Do napisania tego artyku??u przyczyni??a si? moja troch? przypadkowa wizyta na jessicaforum.com/ . Pomijam fakt, ??e theme forum wygl?da koszmarnie a pod Oper? lepiej nie m??wi? (pisa?) ale moj? uwag? zwr??ci?? do??? du??y top forum przedstawiaj?cy zdj?cia "kogo??tam". W pierwszej chwili pomy????a??em, ??e m??j dsl chyba si? nieco przyci???, w drugiej jednak (chwili), we w??a??ciwo??ciach ci???ko ??aduj?cego si? topa stwierdzi??em, ??e wa??y … 650 kb! Drugi ju?? raz pomin? fakt, ??e grafika w topie nie spe??nia praktycznie ??adnej roli i r??wnie dobrze mog??aby byc mniejsza, zapisana jako jpg i wa??y? np. 50 kb. Po podniesieniu szcz?ki z pod??ogi, wyrywkowo, przejrza??em kilkadziesi?t stron i for ze szczeg??lnym zwr??ceniem uwagi na wielko??? zamieszczanej na nich grafiki. Co stwierdzi??em? A np. bannery reklamowe po 150 kb, nibyminiaturki powsta??e poprzez "zmniejszenie zdj?cia w html-u" czyli powsta??e po przypisaniu warto??ci 100×100px zdj?ciu o rzeczywistej wielko??ci 1024×768px (!), animowane ponad 100 kb gify, t??a stron si?gaj?ce 1 mb. Jaki jest cel zamieszczania tego typu grafik w sieci? Poza kilkoma przypadkami - ??aden. Nawet galeria fotografii powinna by? "lekka" a c???? dopiero forum, kt??re si? czyta a nie ogl?da. Ze swojej strony, jako normalne, traktuj? strony, kt??rych ???czna waga nie przekracza 200kb, ci???sze (o ile nie jest to niezb?dne) wyra??aj?, moim zdaniem, lekcewa???cy internaut??w, stosunek ich autora. Spotykam si? z opiniami:

No i co z tego, ??e stronka ma 3 mb jak przy obecnych ???czach to pryszcz a strony "we flashu" i tak s? czasami ci???sze …

No tak. Pomijam (ju?? trzeci raz), ??e strony "we flashu" s? ??adowane, czasami prawie w ca??o??ci i po ich za??adowaniu nie s? prze??adowywane, co zdecydowanie skraca czas ??adowania kolejnych podstron. Pomijam te?? swoj? negatywn? opini? nt. flashowych stron (to akurat przemy??lenia na inny temat), ale pytam: Po kiego … grafika na tych stronach jest tak ci???ka? W ko??cu wiele program??w pozwala na optymalizacj? grafiki i manipulowanie jej jako??ci? a tym samym i wielko??ci? pliku. Przecie?? stworzono specjalistyczne programy i strony optymalizuj?ce grafik?, wymy??lono css, powtarzalne t??a, gify, jotpegi itd… Czy 24 bitowy plik png przes??aniaj?cy p???? ekranu i wa???cy megabajta jest dobrym sposobem na upiekszenie strony www? Wbrew coraz cz?stszym przekonaniom, sporo internaut??w nadal korzysta z modem??w, s??abych ???cz z kabl??wek i neostrady - nie ka??dy jest posiadaczem kilku/kilkunastomegabajtowego, szerokopasmowego ???cza. A nawet je??li jest, to dlaczego, przez g??upot? autora, ma czeka? chocia??by par? sekund d??u??ej na za??adowanie strony?
Co wynika z tego artyku??u? W sumie nic, no mo??e poza zach?t? do optymalizowania grafiki, kodu strony i css. Dodam tylko, ??e nie wracam do stron, kt??rych autorzy nie szanuj? mojego czasu, transferu (czyt. pieni?dzy) i co najwa??niejsze, zszarganych nerw??w.
… cdn ….


* * *

 • Napisał: Shavei — 25/06/2006 @ 20:36

  Zgadzam si? absolutnie z tym artyku??em. Coraz wi?cej m??odych - niedo??wiadczonych webmaster??w, uwa??a, ??e czym wi?cej grafiki na stronie tym lepej…bzdura.
  Tak samo jest z urozmaiceniami strony, typu: zagraki, kalendarze, opady ??niegu w tle, jakie?? "kosmiczne" kursory, czy "alerty" JAVA, z pytaniem czy chc? wej??c na stron?…
  Oczywi??cie, rozumiem, ??e mo??e by? na stronie jeden KALENDARZYK, czy jeden ma??y zegarek, ale bez przesady. Coraz cz???ciej pojawiaj? si? tego typu "bajery" liczone w dziesi?tkach na jednej witrynie…
  Chyba si? starzeje i nigdy tego nie zrozumiem..ehh…
  Pozdrowienia dla Ciebie Zama ;)

 • Napisał: Mike — 26/06/2006 @ 15:36

  R??wnie?? si? zgadzam. Moja stronka wa??y zelewie 15 kb, strona g????wna, a i tak wyr????nia sie spo??r??d innych. Du??o grafiki to nie zdrowo.

 • Napisał: Lamhac — 01/07/2006 @ 00:46

  nic doda? nic uj?? m??j komentarz do??? ubogi ale naprawde zgadzam sie z artuku??em w 100%

 • Napisał: zama — 01/07/2006 @ 10:35

  Niestety r??wnie?? i zleconiodawcy projekt??w wymagaj? "przebajerowanych" stron, nie zwracaj?c zwykle uwagi na za??miecony, niezgodny ze standardami i niezoptymalizowany kod. T??a powtarzalne odchodz? w zapomnienie ?? ale to z kolei "wina" chyba coraz popularniejszego flasha.
  Dzi?ki Shavei

 • Napisał: Papis??aw — 15/07/2006 @ 22:34

  Jakbym ja to pisa?? :D tesh mysle ze migajace pierdziawki w tle sa do…. bani. Nie mozna skupic uwagi na tym co jest na serio wazne. Mowimy stop Front Page! :D

 • Napisał: wojetek — 16/07/2006 @ 18:11

  Bardzo fajnie wykonana grafika strony. Bardzi mi si? podoba. Zapraszam do mnie: Tworzenie stron www

 • Napisał: Beny — 23/03/2007 @ 18:14

  Nie przesadzajcie z t? wielko??ci? stron!
  W dobie sta??ych ???cz (kto jeszcze korzysta z Dial-Up'u??) mo??na spokojnie budowa? strony wa???ce po kilkadziesi?t kb.
  PS.
  Jednak flasha i Ja nigdy nie pokocham! :P

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP