Kilka lu??nych uwag…

Index » Kategoria: T... » Tagi: , .

Kilka lu??nych uwag dot. projektowania stron WWW:

 1. Czcionka - spr??buj da? u??ytkownikowi mo??liwo??? zmiany wielko??ci czcionki. Nie ka??dy ma sokoli wzrok i standardowa 10-11px verdana nie musi by? doskonale czytelna (jak czasami s?dzimy). Mo??esz okre??li? wysoko??? czcionki w % lub em (dot. te?? nag????wk??w) lub/oraz wykorzysta? do tego js.
 2. Kontrast - postaraj si? wyobrazi? sobie jaskrawoniebiesk? czcionk? na jaskrawo??????tym tle. Je??eli w tej wyobra??ni nie o??lep??e??, staraj si? zaoszcz?dzi? internaucie tak mocnych wra??e??. Odpowiednio dobrany kontrast t??a i czcionki u??atwia czytanie i zach?ca u??ytkownika do d??u??szego pozostania na Twojej stronie.
 3. Grafika - coraz mniej os??b korzysta z modem??w, coraz wi?cej z ???cz szerokopasmowych. Za??adowanie strony "wa???cej" 200kb nie jest problemem, ba, z dobrym ???czem, kto?? w miar? cierpliwy poczeka na za??adowanie nawet kilkumegabajtowej witryny. Takie przekonanie spowodowa??o w ostatnim czasie prze??adowywanie stron (szczeg??lnie domowych) ci???k?, cz?sto nie zoptymalizowan? grafik?. Czy takie podej??cie do projektowania ma sens? Wydaje si?, ??e zamieszczana na stronie grafika powinna/musi spe??nia? okre??lon? rol?. Jaki jest sens "obwieszenia" witryny dziesi?tkami animowanych gif??w, wyposa??enia jej w "wa???ce" 200kb t??o, bannery czy topy utrudniaj?ce za??adowanie strony. Je??li mo??esz, potrafisz i chcesz aby u??ytkownicy wracali na Twoj? stron? - daj im te?? mo??liwo??? wyboru "l??ejszego" theme'a strony (sporo og??lniedost?pnych cms-??w oferuje tak? mo??liwo???).
 4. Tre??? - no w??a??nie… Czy wiesz co chcesz zaoferowa? odwiedzaj?cym Twoj? witryn?? Czy tworzysz j? tylko po to aby umie??ci? na niej kilka darmowych program??w, zegarek, par? gif??w i swoj? fotk?? Pomy??l, je??li masz super grafik?, niespotykane "bajery" na stronie to mo??e kto?? wr??ci aby popatrze? :). Je??li jednak masz co?? do powiedzenia, co?? oryginalnego do zaoferowania, w miar? mo??liwo??ci aktualizujesz dost?pne tre??ci - mo??esz liczy? na to, ??e b?dziesz odwiedzany i zyskasz swoich fan??w…
 5. Przegl?darka - zaprojektowa??e??, "poci???e??", wys??a??e?? na serwer, co?? tam napisa??e?? i … jeste?? dumny. Pokazujesz stron? znajomym, rodzinie, dochodzisz do przekonania, ??e osi?gn???e?? mistrzowstwo w szerokorozumianym webdesignie. Niepokoj? Ci? tylko jakie?? g??upie uwagi w ksi?dze go??ci, ??e "badziew, jak to wygl?da, rozlatuje si?, gdzie jest menu? itd…" O co chodzi? No w??a??nie, czy nazwy "Camino", "Opera", "Mozilla/Firefox", "Konqueror", "Safari" co?? ci m??wi?? Mo??e nie przetestowa??e?? dzia??ania strony na kilku wiod?cych przegl?darkach, mo??e nie sprawdzi??e?? co dzieje si? ze stron? w wi?kszych lub mniejszych rozdzielczo??ciach? A mo??e warto "odpali?" np. dystrybucj? Knoppixa (je??li korzystasz z Windowsa) aby zobaczy? swoj? stron? pod Linuxem? A mo??e warto po??wi?ci? troch? czasu aby skorzysta? ze stron, kt??re oferuj? zrzuty ekranowe stron z r????nych przegl?darek i system??w? Nie ka??dy u??ywa IE, WinXP i 1024×768 dpi …
 6. Skrypty - zak??adam, ??e skrypty dzia??aj?ce "po stronie serwera" czyli m. innymi php czy asp wykorzystujesz w??a??ciwie - tak aby osi?gn?? zamierzone rezultaty. Ale je??li zaczynasz a w sieci odkry??e?? stron? z kilkuset skryptami javascript, czy nie kusi Ci? aby aby kilka/kilkana??cie/kilkadziesi?t(!!) z nich wykorzysta?? A co tam: wrzucasz zegarek, jaki?? scroller, migaj?ce teksty, efekty na grafice, jakie?? formularze, warstwy, okienka z powitaniem, okienka z podzi?kowaniem, jeszcze raz okienka, kursory i opadaj?ce listki… Zastan??w si? czy tak naprawd? musisz z nich wszystkich korzysta?. Czy warto napakowa? stron? zbytecznymi wodotryskami i udawa?, ??e strona nie jest ju?? tak "szybka", ??e wszyscy maj? w???czon? obs??ug? js a pojawiaj?ce sie b???dy to tylko przypadek? Nie warto.
 7. Typografia - zdarza mi si?, ??e na niekt??rych stronach nie mog? znale??? menu a ??eby zobaczy? interesuj?c? mnie tre??? musz? przewin?? stron? mijaj?c przy okazji 150 reklam, notek z zachwytem nad w??asn? osob?, formularz logowania, shoutboxy itd. B?d?? cz??owiekiem, postaraj si? aby menu by??o widoczne, tre??ci wyodr?bnione, nie r??b b???d??w ortograficznych, zaznaczaj odpowiednio odno??niki - staraj si? aby u??ytkownik nie musia?? domy??la? si? jak korzysta? z Twojej strony - niech czas ten po??wi?ci aby podziwia? Twoje dzie??o.
 8. Prawa autorskie - cytujesz, publikujesz, udost?pniasz tre??ci stworzone przez innych. Czy nie ??amiesz w ten spos??b prawa i praw autorskich? Czy mo??esz zamieszcza? na swojej stronie prace, kt??rych autorem nie jeste??? Szanuj siebie i innych. Podawaj linki do tekst??w ??r??d??owych, stron, z kt??rych korzystasz pisz?c swoje teksty. To nie wstyd gdy korzystasz z do??wiadczenia i wiedzy kogo?? innego. Pod ??adnym pozorem nie usuwaj sygnatur tw??rc??w z jakichkolwiek tre??ci i nie przyw??aszczaj sobie ich autorstwa.
 9. Serwer - napisa??e?? naprawd? dobr? stron?, masz naprawd? co?? ciekawego do powiedzenia, naprawd? masz talent ale tak naprawd? nie masz dobrego, szybkiego i stabilnego serwera, na kt??rym mo??esz umie??ci? stron?. Pomimo coraz ciekawszych ofert us??ugodawc??w oferuj?cych darmowe konta na swoich serwerach, mo??e warto "odpali?" ze cztery z??ote miesi?cznie i wykupi? sobie profesjonalne konto chocia??by na shost.pl (to jest reklama). Co otrzymasz w zamian za niewielkie w ko??cu pieni?dze? Zazwyczaj szybko???, niezawodno???, pomoc techniczn?, obs??ug? wszystkiego co potrzebne, bezpiecze??stwo, brak reklam a czasami domen? prawie gratis. Warto?
 10. Temat otwarty …

cdn …


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP