Warstwy

Index » Kategoria: CSS » Tagi: , , .

No i co z tymi warstwami? Przewaga element??w p??ywaj?cych nad tabelami jest bezsporna i raczej nie wymaga wyja??nie??. C????… czysto??? i lekko??? kodu, precyzyjne pozycjonowanie, semantyka itd. Jest jednak pewna "wada" warstw, kt??ra w pewien spos??b utrudnia wykonanie szkieletu strony. Chyba wszystkim webmasterom znany jest problem nier??wnomiernego "rozci?gania si?" s?siaduj?cych warstw w przypadku r????nego ich wype??nienia. Jako swoistego rodzaju rozwi?zanie problemu stosuje si? trick szczeg????owo opisany na stronie www.alistapart.com pod nazw? Faux Columns. Rozwi?zanie polega na zastosowaniu t??a pod warstwami, kt??re ukrywa ich nier??wno???. Jaki?? czas temu na u??ytek pewnego artyku??u zobrazowa??em ten problem i jego rozwi?zanie TUTAJ.

Kr????c w sieci znalaz??em jednak nieco inny (wykorzystuj?cy poza css r??wnie?? js) spos??b na rozwi?zanie nier??wno??ci warstw. Na stronie www.killers.com znajdziesz ciekawy artyku?? na ten temat pt. "The Matching Columns Script: Matching CSS div Heights", przyk??adowe pliki (html, css i js) oraz videotutorial opisuj?cy rozwi?zanie problemu. Nie b?d? rozpisywa?? si? zar??wno o Faux Columns jak i u??ywaniem javascript do obliczania d??ugo??ci warstw. Niemniej jednak przypomn?, ??e ok. 10 % u??ytkownik??w wy???cza obs??ug? javascript ale jak pisze autor …

It won??t work if people have JavaScript turned off. Fortunately, the vast majority of people out there have it on. Last time I checked my own stats, nobody had JavaScript disabled.

Pliki ??r??d??owe Matching Columns

Wszystkie za i przeciw znajdziesz na stronach autor??w prezentowanych rozwi?za??. Ze swojej strony dodam, ??e te 10% to mo??e faktycznie przesadzona (i to w niema??ym stopniu) liczba ??


* * *

Brak komentarzy

* pola wymagane

Linie i paragrafy automatyczne, adres e-mail nigdy nie widoczny.
Dozwolony HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> [code lang="css"][/code], [code lang="html"][/code]

Komentarze są moderowane. Spamowanie (reklamowanie innych stron, wpisy nie na temat itp.) komentarzy może spowodować zablokowanie IP komentującego. 

tanie serwery www: timnet.pl

Webmark został zbudowany na silniku Wordpress
wpisy (rss)komentarze (rss)
design by zama 2008
Stat24

 • Tani hosting

  Szukasz sprawdzonego hostingu www? B?dziesz m??g?? prowadzi? sw??j w??asny serwis lub reklamowa? swoje us??ugi. A do tego zaoszcz?dzi? p??ac?c niewielkie pieniadze za du??? przestrze?? dyskow?. Zapraszamy do zapoznania si? ofert? firmy hostingowej TimNet. Dzi?ki naszej wsp????pracy z firm? mamy do zaoferowania 25% bonifikat? na tani hosting w tej firmie. Wystarczy w polu kupon zni??kowy wpisa?: webmark.shost.pl. Kupon jest do wykorzystania przy aktywacji konta www Serwer Home Hosting PL lub Serwer Web Hosting PL.
 • Saizenmedia

 • Vladstudio

 • Spectab

  Spectab
 • Reset

  Poni??ej zamieszczam link przyk??adowego zapisu css resetuj?cego domy??lne parametry (dope??nienia, marginesy, wielko??? czcionki itp) poszczeg??lnych element??w wykorzystywanych do zbudowania strony. Autorem opracowania jest Eric Mayer
 • Mo??e co?? uaktualni??

  Ju?? ponad p???? roku min???o od ostatniego wpisu… Ale jestem ponownie z nowym (jak zwykle po d??ugiej przerwie) wygl?dem strony i zamiarem uaktualniania jej od czasu do czasu. Ju?? nied??ugo do pobrania udost?pni? poprzedni theme pod wordpressa i zupe??nie nowy projekt.
 • 'Go??y dzie??'

  Go??y dzie?? na mojej stronie trwa?? do??? kr??tko. Jako?? nie jestem przekonany do “obdzierania” strony ze sk??ry tylko po to, aby zobaczy? czy narz?dy i tkank? ma zdrow?. Wydaje mi si?, ??e zupe??nie inaczej mo??na popularyzowa? standardy sieciowe.
 • Wordpress 2.5

  A new version of Wordpress is available. Taki komunikat wita mnie w panelu administracyjnym ju?? od kilkudziesi?ciu godzin. Czas na zmiany. Nowy skrypt jest podobno warty dokonaniu apgrajdu. Zobaczymy. Wi?cej na oficjalnej stronie Wordpressa.
 • Wielkanoc

  Pogodnych, spokojnych, pe??nych nadziei i mi??o??ci ??wi?t Wielkanocnych ??yczy: admin

Ostatnie komentarze

admin
TOP